Tomasz Kordeusz kandydatem na stanowisko dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Dziś komisja konkursowa spotkała się z trzema osobami ubiegającymi o to stanowisko. O wyborze nowego dyrektora ostatecznie zadecyduje starachowicki Zarząd Powiatu.

W rozmowie telefonicznej, przewodnicząca komisji Małgorzata Pruś podkreśliła, że oceniano nie tylko złożone dokumenty, ale także koncepcję rozwoju muzeum. Od maja tego roku Tomasz Kordeusz pełnił obowiązki dyrektora w placówce, po tym jak poprzedniemu zarządzającemu Pawłowi Kołodziejskiemu skończyła się 5 letnia kadencja. Tomasz Kordeusz przez lata był dyrektorem Starachowickiego Centrum Kultury.
 
Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach
działa od 17 lat, wśród eksponatów wiele nawiązuje do Centralnego Okręgu Przemysłowego, znajduje się tu także kolekcja samochodów marki Star. We wrześniu na terenie muzeum odbędą się zawody robotyczne European Rover Challenge.