Chemikalia zgromadzone na nielegalnym składowisku przy ulicy Perłowej w Sitkówce wciąż straszą okolicznych mieszkańców. Mimo urzędowych kontroli, decyzji o zamknięciu składowiska, śledztwa prokuratury i działań policji, niebezpieczne substancje wciąż stoją pod gołym niebem. Czy jest szansa na ich szybkie usunięcie i zutylizowanie? Obejrzyj materiał filmowy przygotowany przez Aleksandrę Żaczek.