6 milionów złotych na poprawę bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W ramach programu "Razem Bezpieczniej" wojewoda świętokrzyska wybrała i rekomendowała Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji najlepsze projekty z województwa.

Przejście dla pieszych przed szkołą podstawową w Suchowoli, w gminie Chmielnik. Nie zawsze jest tu bezpieczne. - Dziewczynka została potrącona właśnie przy przejściu dla pieszych i teraz też była taka sytuacja ostatnio, gdzie wyprzedzał samochód autokar i też się znajdował pieszy na przejściu - mówi Agnieszka Grotosiewicz, Szkoła Podstawowa w Suchowoli.

Dlatego gmina poszukuje środków na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Na modernizację trzech przejść samorząd potrzebuje prawie 100 tysięcy złotych. - To będzie przejście tzw. aktywne, które będzie w sobie zawierało zarówno detektory ruchu, czyli wtedy, kiedy pieszy zbliża się do przejścia będzie sygnalizacja świetlna, będziemy także w sposób widoczny oznakowywali te przejścia - informuje Paweł Wójcik, burmistrz gminy Chmielnik.

Władze gminy złożyły do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dotację w programie "Razem Bezpieczniej". Na pierwszy, wojewódzki etap konkursu wpłynęło prawie czterdzieści wniosków. Teraz rozpoczął się etap drugi. - Z województwa wysłaliśmy dwadzieścia wniosków do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które będą podlegały dalszej weryfikacji, będą konkurowały z innymi województwami - mówi Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski.

Program "Razem bezpieczniej" to także zajęcia edukacyjne kierowane do dzieci, młodzieży i seniorów. Takie zajęcia planuje m. in. kielecki ZDZ. - Zostanie zaangażowana młodzież klas mundurowych z Zakładu Doskonalenia Zawodowego, wspólnie z harcerzami i funkcjonariuszami policji prowadzone będą różnego typu akcje informacyjne - mówi Ewa Zdral, kierownik działu promocji ZDZ.

W ubiegłym roku Ministerstwo sfinansowało 12 projektów z województwa, na łączną kwotę prawie sześciuset tysięcy złotych.