Przestrzeganie prawa pracy i walka z zagrożeniami dla pracowników - to główne zadania Państwowej Inspekcji Pracy, która świętuje 100-lecie działalności. Dziś z tej okazji w Kielcach gościł Główny Inspektor Pracy, minister Waldemar Łyszczek.

- Inspekcja Pracy swoją misję wypełnia należycie, współpracując z administracją rządową i samorządową w przestrzeganiu przepisów prawa, pracy i bezpieczeństwa pracowników. Ta współpraca przebiega wzorowo na wszystkich szczeblach administracji i rządowej i samorządowej, przyczynia się do poprawy warunków pracy dla zatrudnionych pracowników - mówi Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy.

Spotkanie w świętokrzyskim urzędzie wojewódzkim przebiegało pod hasłem -  „Od wieków na rzecz ochrony pracy - Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”. Jednym z poruszanych tematów była coraz większa liczba wniosków o pracę dla cudzoziemców - w 2017 roku było ich aż o 80 % więcej niż w 2016. Więcej było również wniosków o pobyt czasowy - o 23 %. Urząd Wojewódzki przewiduje, że w tym roku liczba wniosków jeszcze wzrośnie.