Świętokrzyskie nie radzi sobie z wydawaniem unijnych środków. Nasz region jako jedyny w Polsce stosuje system preumów, które nie są uwzględniane w zestawieniach o absorbowanych środkach. Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński ostrzega, że możemy stracić część środków przyznanych z unijnego budżetu.

Zagrożonych przesunięciem do innych regionów lub programów, a nawet zwrotem do Brukseli, jest około 1 miliarda euro. Programy, które nie będą spełniać wymogów nie będą mogły skorzystać z Krajowej Rezerwy Wykonania przeznaczonej dla Regionalnych Programów Operacyjnych.

Z wykorzystaniem pieniędzy z obecnej perspektywy unijnej mają problem województwa: świętokrzyskie, podlaskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie.

Zobacz materiał filmowy.