Roztańczona Alicja. Trwają przygotowania do wielkiego tanecznego widowiska na Kadzielni, które odbędzie się 1 czerwca. Kielecki Teatr Tańca zaprasza na widownię wszystkich - będą też miejsca dla osób niepełnosprawnych.

- Zapraszamy osoby z rodzinnych domów dziecka, zapraszamy osoby niepełnosprawne, rozmawiamy z Fundacją Dogadanka, rozmawiamy właśnie gdzie ustawić osoby na wózkach inwalidzki, ile tych wózków - mówi Elżbieta Pańtak, dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca.

- Mówimy o osobach niepełnosprawnych, o ich rodzinach mówimy też o osobach które są defaworyzowane, czyli takich które miały by utrudniony dojazd na to widowisko - dodaje Magdalena Pawlik-Paciorek, wiceprezes Fundacji Dogadanka.