Masłów zaczyna walkę ze smogiem i na ten cel, na razie, przeznacza 250 tysięcy złotych. Z pieniędzy mogą skorzystać mieszkańcy, którzy chcą wymienić starą instalację grzewczą, na nowoczesną - ekologiczną.

- Po pierwsze jest to, spełnienia oczekiwań mieszkańców, nie zawsze osoby stać na to żeby wymienić piec nowej generacji. Taka wymiana to są koszy około nawet 20 tysięcy złotych, biorąc pod uwagę przebudowę instalacji i wymiany pieca - mówi Tomasz Lato, wójt Masłowa.

Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść nawet 5 tysięcy złotych, pod warunkiem, że nie przekroczy ona 50 procent kosztów wymiany instalacji. O pieniądze mogą starać się mieszkańcy zameldowani na terenie gminy Masłów.

Nabór wniosków zostanie ogłoszony jeszcze w marcu
, a zakończy się 20 kwietnia. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Gminy.