W Kielcach rozpoczęły się odwierty związane z budową laboratoriów dla Głównego Urzędu Miar. Inwestycja, która ma dać kilkaset miejsc pracy, będzie zlokalizowana na działce obok starostwa powiatowego.

- Będzie dokonanych około 40 odwiertów na głębokość kilkunastu metrów. Maja określić rodzaj podłoża. Maja określić, które laboratoria o których funkcjach gdzie będą lokalizowane. Po wykonaniu tych odwiertów panowie zbierają tutaj próbki, zostanie z tego zrobiona dokumentacja - mówi Filip Pietrzyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Kielce.

W marcu ma zostać ogłoszony międzynarodowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji budowy kampusu laboratoriów. Konkurs zostanie ogłoszony wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich.

W ubiegłym tygodniu radni zgodzili się przekazać na rzecz Skarbu Państwa 11-hektarową działkę. To umożliwi  realizację inwestycji. W placówce docelowo pracę znajdzie prawie 200 pracowników m.in. absolwentów fizyki oraz chemii.