Czym żyli mieszkańcy świętokrzyskiego w 2017 roku? Zapraszamy na subiektywny przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego roku przygotowany przez Beatę Oleś.