Łączą siły by edukować pracodawców na temat legalnego zatrudnienia. Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Straż Graniczna podpowiedzą jak zawierać umowy o pracę z cudzoziemcami. Przeprowadzane od tej pory kontrole wykazywały zbyt dużo nieprawidłowości.

- Chcemy promować legalne zatrudnienie, zatrudnienie na umowę o pracę, eliminować te tak zwane umowy śmieciowe szczególnie umowy o dzieło, i chcemy pokazywać wartość takiej umowy zarówno dla pracodawcy jak i pracowników - mówi Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski.

- 50% kontroli wykazuje nieprawidłowości, które wykazują pracę bez zezwolenia, nie mają prawa pobytu, czy też posiadają wizy na pobyt w Polsce - mówi Janusz Czyż, Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach.

Kontrole to za mało, dlatego też Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła kampanię edukacyjno-informacyjną "Pracuj leganie". Jej celem jest uświadomienie pracownikom i pracodawcom, jak duże znaczenie ma przestrzeganie prawa. Z roku na rok do naszego regionu w poszukiwaniu pracy przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców. Dlatego w kampanię włączyli się również Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Straż Graniczna.

W świętokrzyskiem według szacunków ZUS pracuje kilkanaście tysięcy obcokrajowców. Ilu dokładnie, to trudno określić, bo umowy zawierane są tam, gdzie główna siedziba pracodawcy. Najwięcej pracowników przyjeżdża z Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Bułgarii i Rosji.