Mogą liczyć na duże dopłaty od państwa, ale mimo to w regionie świętokrzyskim uprawy ubezpiecza tylko... co dziesiąty rolnik. Teraz polisy będzie można kupić w okienku pocztowym. Ma to spowodować, że będą bardziej powszechne. Zobacz materiał filmowy Eweliny Baran.